Trekken 6 v Praze 3. – 6. února 2011

Prohlížíte příspěvek staršího data. Tento příspěvek pochází z roku 2010.

První ze dvou Trekkenů příštího roku se uskuteční opět v Praze, v rámci festivalu Pragoffest v Modré škole. Více informací na webu.

Trekkenu 6 je Star Trek programová linie setkání fanoušků scifi a fantasy Pragoffest 2011, který proběhne ve dnech 3. – 6. únoru v Praze. V průběhu programu pro vás bude připravena řada poutavých přednášek, diskusí, projekcí a dalších aktivit.

Star Trek v roce 2011 oslaví 45. narozeniny, proto oba Trekkeny budou v tomto roce zaměřeny na Klasickou sérii – na pražském Trekkenu se budeme věnovat převážně filmům klasické série, zatímto na podzim se v Kopřivnici zaměříme na Klasickou sérii jako seriál.

Další informace týkající se místa, účasti a časem i programu, jsou na adrese www.subspace.cz/trekken.