Zkouška ohněm: McCoy

Uplynulý rok se u nás stal rokem startu několika knižních cyklů ze světa Star Treku. Po prvních dílech sérií Titan a Teorie strun odehrávajících se ve 24. století se na náš trh dostává také první kniha cyklu Odkud přicházejí stíny, která je cele věnována hrdinům posádky klasického Star Treku.

Kniha byla napsána na počest 40. výročí premiéry seriálu. Sám autor se vyjádřil, že trilogií by chtěl dodat Star Treku nový impuls, že nemá být jen jakýmsi dalším opusem pro jeho letité ctitele. Chtěl by najít v běhu života hlavních hrdinů jednotlivých dílů něco, co nám dosud unikalo, možná temná místa, možná skrytá traumata. Je také dlužno dodat, že tato kniha se nepodobá žádné z knih ze světa Star Treku, které jsem dosud četl. Jednotlivé části plánované trilogie jsou věnovány vždy jednomu z hlavních hrdinů Enterprise, tento první díl je příběhem doktora Leonarda McCoye.

Trilogie navazuje na jednu z nejlepších epizod klasického seriálu nazvanou Město na pokraji věčnosti (autor scénáře Harlan Ellison). Ta na zhruba dvaceti stranách knižního přepisu řeší problémy spojené s nechtěným průnikem doktora McCoye do minulosti Země a s jeho zachraňováním kapitánem Kirkem a panem Spockem. Je to časovka a jako taková s sebou nese časové paradoxy, ovlivňování budoucnosti, rozdvojení reality a podobné chuťovky. Román je více než důstojným pokračováním uvedené epizody. Je napsán velmi kvalitně a čtivě a splétá ve svém ději dvě dějové linie, dvě kroniky života doktora McCoye. Jedna z nich se odvíjí zhruba v polovině dvacátého století, zatímco druhá ve století dvacátém třetím – a částečně i dvacátém čtvrtém.

V anotaci na obalu knihy se říká „V jediném okamžiku se životy trojice mužů navždy změní“. To by se dalo určitě říci o mnoha chvílích v kariéře Kirka, Spocka a McCoye. Autor v knize zvolil okamžik, který je spojen s osudovou volbou, s volbou spojenou s životem a smrtí hrdinky epizody Města na pokraji věčnosti Edith Keelerové. Důsledek této volby pak postihne vše, co následuje v jejich životě a také kariéře. A postihuje je to v obou dějových liniích, v té, která byla, a také v té, která mohla být.

Hlavní děj se v obou liniích odehrává podobu asi třiceti let, v té hlavní linii jde od incidentu v Městě na pokraji věčnosti až po Kirkovu smrt. Ve vedlejší nebo paralelní linii se dějiny berou trochu jiným směrem, než jsme se učili na hodinách dějepisu, ale popisovaný časový úsek je přibližně stejný. Doktor zde žije svůj život, jak nejlépe umí, zpočátku s nadějí, že ho Kirk zachrání. Když se vyrovná s tím, že k tomu asi nedojde, a také s tím, že právě on je příčinou změny reality a zkázy takové budoucnosti, jakou znal, je zde nakonec i šťasten. Finále románu pak probíhá už jen v hlavní linii, kde ve zkratce sledujeme doktora až do jeho skonu.

Už toto zasazení činí román velmi poutavým a čtivým, ale autor jde ve svém snažení dál. Doktor je v obou liniích velmi živoucí postavou, člověkem, který se vyrovnává se svou minulostí a se svými vnitřními běsy. A ty přibývají i nové, neboť dochází k jakémusi „prosakování“ pocitů mezi oběma realitami, které vyřeší až zmíněné finále. Postava má svůj vývoj a jeví se nám velmi lidská. Řeší se i jeho vztahy, ať už jde o ty milostné nebo přátelské a nakonec i rodinné. Velmi dobře je vykreslen vztah mezi Spockem a McCoyem, charakterizovaný respektem a náklonností.

Nechci zde popisovat děj knihy a připravit vás o zážitek z její četby, tak snad jen několik střípků. Autor velmi dobře pracuje s dobovými reáliemi, například popis života v době hospodářské krize v třicátých letech 20. století je velmi realistický a poutavý. Nevyhýbá se ani běžným věcem jako je nepořádek v bytě a jeho uklízení, dobová móda, práce na poli, na stavbě či v továrně, oslava vánoc a v neposlední řadě i náboženská víra a rasismus. A ve 23. století jsou to zase možnosti dopravy na Zemi, realistický popis cesty doktorovy dcery z noční směny a podobné drobnosti, které nám činí knihu blízkou.

Děj ve 23. století se navíc proplétá velmi zdařilým způsobem mezi epizodami známými z originálního seriálu, později i mezi filmy s původní posádkou. Místy tyto známé události doplňuje, místy je nazírá z jiného úhlu a někdy přináší i něco nového. Některá dobrodružství na první pohled vybočují z probíhajícího děje a zdají se být nadbytečná, později však do skládanky osudů zapadnou.
A jsem také velmi zvědav, zda v následujících dílech bude děj, zabývající se jinými hlavními postavami, do zde nastíněné kostry příběhu opět – a z jiného úhlu – takto zapadat.

Román se možná čte lépe tomu, kdo dobře zná svět Star Treku ve 23. století – a to já také nejsem – ale není to zase až tak nutné. Možná je děj místy příliš zestručněn (což snad zní při recenzi knihy o 665 stranách trochu divně), ale myslím si, že je to záměr a že mozaika příběhu bude právě zde doplněna v dalších dílech. Alespoň v to doufám.

No a co říci na závěr. Román je doveden v obou liniích ke zdárnému konci, ale happy end se až tak úplně nekoná. Koná se život, který vždy nějak dopadne, někdy dobře a jindy méně dobře. Ale i to je vlastně relativní. Jinak to ale být ani nemohlo, protože autor ctí kánon Star Treku – a příběh tohoto universa pokračuje přece dál. A nám tedy nezbývá nic jiného, než se těšit na další
díly.

Vydalo v roce 2008 nakladatelství Laser-books.