USS Defiant, NCC-74205

USS Defiant byla eskortní loď Hvězdné flotily z druhé poloviny čtyřiadvacátého století.

Za celou historii existence Spojené Federace Planet (a jejího předchůdce: Spojené Země) a jedné její části, Hvězdné flotily, vzniklo (a ještě vznikne) mnoho tříd lodí: od malých transportních, přes střední vědecké až po velké diplomatické. Každá z těchto tříd měla své mírové poslání, svůj účel. Většinou se jednalo o vydávání se tam, kam se dosud nikdo nevydal, občas to bylo hledání nových forem života a nových civilizací. Avšak objevila se i jedna třída, která je trnem všem těm, kteří ještě sní svůj sen o dokonalém vesmíru bez bojů, půtek a krveprolití.

Ano, je jí třída Defiant, která vznikla jako reakce na nebezpečí zvané Borg. Třída Defiant byla vyvíjena v docích Planetia Utopia, ale konec nebezpečí borgské invaze ukončilo i práce na prototypu prvního plavidla Hvězdné flotily, určeného primárně pro boj. Práce na tomto projektu se rozběhli opět ve chvíli, kdy se objevilo jiné, mnohem rafinovanější, nebezpečí.

Jak se blížila válka s Dominiem, začala Flotila opět potřebovat loď, která by byla v bojích maximálně efektivní, která by nebyla zbytečně znehodnocena diplomatickými prostory a jejíž vědecké vybavení by bylo omezeno pouze na nezbytné minimum. Totiž jenom taková loď by mohla směle konkurovat Jem’Hadarským stíhačům a zároveň by její konstrukce nebyla náročná na prostředky, což je věc, která se nedostává žádné mocnosti ve stavu válečném. A tak byl konečně prototyp této třídy dostaven a loď, nesoucí stejně hrdé jméno jako celá třída, opustila doky a mohla se pustit do své práce.

USS Defiant, klasifikovaný jako eskortně-bojová loď, byl přiřazen ke stanici Deep Space 9, odkud se vydával skrze červí díru, díky Romulany zapůjčenému maskování, šmírovat aktivity Dominionu. Defiant se osvědčil, ukázal, že si zaslouží své místo mezi slunci, na poutích vesmírem.

Ale ani výsledky, které Defiant předváděl, jeho odpůrce neumlčeli. Stále se ozývali hlasy tvrdící, že Flotila nesmí mít žádná čistě bojová plavidla. Flotila by podle nich měla být zaměřena pouze na své primární cíle: prozkoumávání hlubokého vesmíru a navazování nových diplomatických styků.

To, že Hvězdná Flotila není armádou (ve vojenských záležitostech zastává spíše funkci domobrany), myslím není třeba zdůrazňovat. Ale i přesto potřebuje, jako jediná významná složka bránící planety a prostor Federace, mít k dispozici plavidla, technologie a prostředky, které bezpečně zastaví nepřítele dříve, než občané UFP začnou umírat. A k tomuto účelu slouží třída Definat – jedněmi milovaná, jinými trpěna a tou třetí skupinou nenáviděna. Ale s tím se nedá už nic dělat, ti, kteří se neprobudili ani při konfliktu s Dominionem, budou svůj naivní sen o dokonalém vesmíru plném lásky a tolerance snít už asi navždy. Škoda, že jen snít.