Půl roku v subprostoru!

Prohlížíte příspěvek staršího data. Tento příspěvek pochází z roku 2010.

Dnes je to přesně půl roku, co jsem s Wesleym v Dobré čajovně ve Frýdku-Místku v neděli večer založil scifi klub Subspace. Za tu dobu už toho stihl „napáchat“ docela dost, proto je podle mého namístě, abych události posledních šesti měsíců stručně shrnul.

Subspace vznikl relativně tiše, a to dvacátého ledna večer v Dobré čajovně ve Frýdku-Místku. Tam jsme rozvedli nápad založení nového fanklubu, který by se mohl vyvarovat chyb klubu UPKB Dominion. Při plánování jsme kladli důraz na co možná nejjednodušší způsob, jakým by se členové mohli zapojit do různých aktivit jako je aktualizace webu, příprava conů nebo příprava článků pro Timesy. Také jsme chtěli zjednodušit samotnou komunikaci mezi členy. Oba tyto problémy se nám podařilo vyřešit užitím online nástrojů od Googlu (Docs, Calendar a Gmail) a vypadalo to, že vše potřebné už máme domluvené, zbývalo tedy jenom vymyslet název.

Názvů jsme vymysleli skutečně mnoho, ale upřímně, už si je ani nepamatuji, nicméně nakonec to samozřejmě vyhrál název Subspace – něco, co je ve všech koutech galaxie, bez čeho bychom nemohli cestovat warpem nebo navazovat kontakt na dlouhé vzdálenosti. Tady si dovolím malou poznámku – a sice, že v době, kdy byl zakládán fanklub Dominion, figuroval mezi zamítnutými názvy i Subspace.

Povzbuzeni vlastní genialitou jsme se vydali domů a začali intenzivně pracovat na image klubu – hlavně na logu a webu. Ze všech variant jsme pak zvolili znak červí díry (no to vám řeknu, to bylo něco, tohle nakreslit), která má podprostor symbolizovat a dle našeho soudu vypadá dostatečně „in“.

Už v té době jsme měli jasně určenou akci, kterou se světu představíme – promítání Metrénského Incidentu v Ostravě. Na to bylo ale ještě dost času a níže se k tomu také dostanu.

První setkání klubu, kterým obecně říkáme Mise, proběhlo v neděli devátého března v DK Akord v Ostravě – tam jsme členům krátce vysvětlili důvody vedoucí k založení nového klubu a principy, na kterých staví. Krom toho jsme na misi začali pořádně řešit promítání Metrénu a diskuze, která z toho vzešla, nesla první plody našeho klubu 🙂

První oficiální zmínka o Subspacu pak proběhla na Sconu, tam jsme ale ještě dohromady nic hotového neměli, tedy snad krom pozvánky na Metrén. To hlavní zahájení naší existence na sebe ale nechalo čekat na dvanáctý duben, kdy proběhlo ono připravované promítání MI v Ostravě, které bylo nečekaně úspěšné a po kterém jsme se odebrali do čajovny Lapalála, kde jsme setrvali až do neděle. A že jsme se bavili skvěle!

Při zakládání Subspacu jsme si dali předsevzetí, že budeme Mise pořádat měsíčně, a zatím se nám to daří. Po mimořádně vydařené dubnové Misi jsme se znovu sešli v květnu, opět v Lapalále – diskutovali jsme o různých nedořešených klubových záležitostech (hlavně o barvě triček :D) a nakonec jsme se jali zdolat haldu Terezie-Ema (místo, kde se desítky a někdy i stovky let vyváželo vše, co se při těžbě uhlí nebo jeho úpravě nehodilo a co lidé nepotřebovali).

Co se červnové mise týče, ta rozhodně stála za to – po poradě ohledně programu FF a testování přednášky jsme se odebrali nejprve do Hypernovy, kde jsme nakoupili, co se dalo (sníst) a nacpali jsme se ke Skreekovi na zahradu, kde jsme všechno to skvělé masíčko začali grilovat. Už jsme na tom jako Trekkies – na všech misích se jí!

Mno a poslední mise už jsem se nemohl zúčastnit – konala se ve čtvrtek na FF, já jsem bohužel musel už ten den ráno Chotěboř opustit a vydat se do rodných končin, nicméně vězte, že reportáž z ní už je napsaná a tiše čeká na osmadvacátého července, kdy bude vydána ve dvacátém čísle Information Times 🙂 A co se samotného FF týče, i na jeho přípravě jsme se podíleli, avšak to je už námětem jiného článku, a sice reportu z FF, který v si v Timesech také budete moci přečíst.

To je vše, co jsme za půl roku stihli – a mohu říci, že ani já, ani Wes, jsme nečekali, že to tak půjde. Jen doufám, že příští půlrok bude alespoň tak nabitý, jako byl tento. Co se našich budoucích plánů týče, budeme samozřejmě pokračovat v našich rutinních aktivitách (vydávání Timesů, aktualizace webu, pořádání misí), připravíme pro vás letošní Trekken a samozřejmě se uvidíme i na CzechTREKu 3. Nakonec bych ještě jménem celého klubu poděkoval za projevenou přízeň a podporu – vážíme si jí a moc nás těší!