Prometheus

Prometheus, toto označení nese jedna z nejvyspělejších lodí Hvězdné flotily ve 24. století stejnojmené třídy.
Byla vytvořenas dosud nevídanou úrovní automatizace u lodí Flotily a ve spojení s pokročilýmitaktickými systémy se tato loď stala jedním z nejmocnějších plavidel v celém Alfa kvadrantu.Prometheus byl vybaven vyspělími phaserovými poli, kvantovými torpédy,regenerativními štíty a abalitvním pancéřováním. Warpomotory plavidla byly navrženy a zkonstruovány tak, že z Promethea činili nejrychlejší loď Flotily Federace. Celý projekt byl utajovaný do té míry, že pouze čtyři důstojníci zcelé Flotily byli obeznámeni jak ovládat prototyp, před tím než vstoupil do služby. Avšak Prometheus má, vyjma neuvěřitelně výkonných motorů, ještě jedno podstatnéunikum, kterým je tzv. Multi-vektorový útočný mód (Multi-vector assalut mode, MAM), jenž umožňuje plavidlu se rozdělit na tři polo-nezávyslé sekce, schopnévyvinout obrovskou útočnou sílu. Všechny tři sekce jsou navíc schopné cestovatnadsvětelnou rychlostí – warpem. Ve spolupráci s rozsáhlou automatizací postačí pro ovládání celé lodi pouze čtyři lidé. (Nebo třeba dva hologramy)

Dále je Prometheus, oproti jiným lodím, vybaven holoemitory na každé palubě,které umožňují palubnímu Pohotovostnímu zdravotnickému holoprogramu (Mark II) přístup prakticky na kterékoliv místo lodi.

Prototyp, pavidlo USS Prometheus, byl vypuštěn v roce 2374 (VOY: „Vzkaz v Láhvi“)

Můstek

Fakt, že třída Prometheus byla vyvíjena převážně pro boj, se odrazil nakonstrukci můstku, který nabízí velícímu důstojníkovi přehled o dění na všechdůležitých stanovištích, i když sedí ve křesle. Přímo před kapitánským křeslem,o tři schody níže, se nachází stanoviště operačního důstojníka a navigátora,spojené v jednu velkou konzoli. Oba tito důstojníci mají, společně s velícímdůstojníkem, volný výhled na hlavní obrazovku v čele můstku. Zbytek stanovišť jerozmístěn po obvodu celé místnosti. Za velitelským křeslem se, jako tradičně,nachází Hlavní systémový displej, po obou stranách křesla jsou zase situovány vstupy do turbovýtahů.