Naučte se klingonsky!

Nakladatelství Triton vydává knihu Klingonský slovník – Oficiální průvodce klingonskou gramatikou, slovní zásobou a frázemi. Jejím autorem je Okrand Marc, překladatelem Viktor Horák, autorkou obálky Dagmar Krásná. Kniha vychází v brožovaném provedení a má 279 stran.

Anotace vydavatele: Konečně je tu vyčerpávající učebnice klingonského jazyka! Tento jedinečný slovník zahrnuje základní gramatická pravidla, větnou skladbu a slovní zásobu s výrazy, které přibližují povahu bohaté klingonské kultury. Dále uvnitř najdete překlad a výslovnost reprezentativních frází, jako: “Vždy důvěřuj svým instinktům,“ “Aktivuj transportní paprsek“ a “Vzdej se, nebo zemři!“ Kniha mimo jiné obsahuje kapitoly: Přesný průvodce výslovností, Povely ve zkrácené klingonštině, Správné použití předpon a přípon, Spojky, zvolání a stupňování, Jednoduchá a komplexní struktura vět.

Slovník byl vytvořen na základě klingonského jazyka požívaného ve filmech Star Trek a v seriálu Star Trek: Nová generace.