Mise 03/2008

Misí našeho klubu v poslední době nebývá příliš mnoho, ta předchozí s dosti malou účastí byla loni v srpnu a předtím někdy na jaře. Setkáváme se sice na conech a jsme ve stálém kontaktu na netu, ale je dobré potkat se i osobně.

Takže naše první mise v roce 2008 se konala 2.března t.r. v klubovně kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu. Sešlo se nás devět a počítám-li malého Ondru Seiberta, tak vlastně deset. Začátek mise byl stanoven na čtrnáctou hodinu a je pravda, že jsme se i s akademicku čtvrthodinkou do těch čtvrt na tři sešli.

Hlavním bodem programu bylo to, proč jsem se v tomto textu až dosud vyhýbal názvu našeho klubu. Jak již vyplynulo z řady předběžných jednání, debat a rozhovorů, rozhodli jsme se k mnoha změnám. Jednou z nich je i změna názvu, takže od nynějška jsme členové nového klubu Subspace. Původní název klubu Dominion (UPKB-Dominon) jsme si ponechali jako naše know-how. Další změnou s tímto související je rozšíření záběru našeho klubu, ke Star Treku jsme přibrali i jiná univerza a obecněji prostě vše, co nás ve sc-ifi baví a zajímá. Budeme mít i novou webovou stránku a vlastně celý klubový systém, který nám umožní snadněji komunikovat, spolupracovat a vzájemně se informovat. Vše se ještě musí doladit a zažít, ale myslím, že tyto změny budou pro klub přínosem.

Dalším důležitým bodem našeho programu byla příprava na promítání prvního českého startrekového fan filmu Metrenský incident v Ostravě. Projekce proběhne 12. dubna ve 14 hodin v kině Vesmír za účasti delegace tvůrců filmu z pražského klubu Kontinuum. Je nutno připravit jak její organizaci, tak – a to je snad ještě důležitější – její propagaci. Rozdělili jsme si úkoly a snažili se vymyslet, jak film co nejlépe propagovat a zajistit jeho vysokou návštěvnost (abychom se nemuseli skládat na pronájem kinosálu). Nápadů bylo dost, tak doufejme, že bude sál plný.

Program pomalu přešel v diskusi, rýsuje se nám poměrně zajímavý prostor pro naše příští setkávání, čekají nás letošní cony a určitě se chystáme setkávat i při jiných aktivitách než je sezení v klubovně. Místnost byla zamluvena do 17 hodin, program byl splněn, tak jsme se v počínajícím dešti rozešli do svých domovů. Já jsem ještě po cestě vysadil rodinku Seibertovu, a když jsem v Nové Bělé opouštěl Ostravu, klenula se někde nad Hrabovou nádherná duha. Dobré znamení na konec, ne?