Enterprise, NCC-1701-C

Enterprise C byl těžký křižník třídy Ambassador a čtvrtá loď tohoto jména. Jejího velení se ujala kapitán Rachel Garrettová.

Podle některých románů byla Enterprise C vypuštěna roku 2332 a na můstku už měla Garrettovou.

V roce 2344 odpověděla Enterprise na nouzové volání klingonské předsunuté stanice Narendra III, která byla napadena Romulany. Když Enterprise dorazila ke troskám stanice, byla napadena čtyřmi romulanskými D’Deridexy. Kromě toho, že byla Enterprise zničena se o bitvě ví jen velmi málo, ale podle některých zvěstí byla část posádky zajata. (Yesterday’s Enterprise, Redemption)

Během bitvy byla Enterprise C přenesena časoem do roku 2366. To vytvořilo alternativní časovou linii, ve které byla Federace ve válce s Klingony. Enterprise utrpěla těžké škody na warpgondolách a ztratila značnou část posádky. Její následovnice, Enterprise D pomáhala C s opravami a časová linie byla obnovena, když poručík Richard Castillo dostal Enterprise C zpět na začátek 23. století (kaapitán Garretová byla v 23. století zabita).

Co se dalšího výskytu lodi týče, profesor Berlinghoff Rasmussen zahrnul otázky na její upgrade do svého dotazníku pro Williama T. Rikera. (A Matter of Time)

Není známo, mezi zničením Enterprise C a vypuštěním Enterprise D uběhlo tolik času. Možná, že kvůli tomu, že Enterprise byla zničena kompletně a se všemi na palubě (což bylo poprvé, co loď s názvem Enterprise potkal takový osud) se flotila zpočátku zdržovala stavby další lodi toho jména, aby uctila oběti lodi třídy Ambassador.