Design borgských lodí

Předtím, než byl natočen První kontakt, byla jedinnou známou borgskou lodí Krychle. Kvůli filmu se ale muselo přijít se dvěma dalšími modely – s menší koulí a velikou nově pojatou krychlí.
Když se Borgové měli objevit na stříbrném plátně, bylo potřeba jejich vzhled a vzhled jejich lodí promyslet do většího detailu. Do té doby byla jedinou známou lodí Borgů krychle, kterou jsme mohli vidět v epizode Q Who a The Best of The Both Worlds. Původní modely byly tak určeny jen pro televizi a v této podobě nebylo plánováno, že se dostanou i na plátna kin v nezměněné podobě. V době vytváření Prvního kontaktu nebyla podoba Borgů a jejich lodí zcela jasně defimována, nNení proto tak nečekané, že bylo rozhodnuto, aby Borgové měli i kulovité lodě.

Koule měla být od začátku o něco menší než krychle a měla ji používat Královna k přepravě na Zemi minulosti. Pak si ale návrhář John Eaves uvědomil, že by si diváci mohli borgskou kouli zaměnit s Hvězdou smrti z Hvězdných válek. Zaměřil se tedy na to, aby nebylo možné si loď s ničím zaměnit, aby měla svou vlastní identitu. „V jednom návrhu mělo jít o jednu velkou kouli s tuctem koulí uvnitř, pak mělo jít o kouli s několika otvory. Zimmermana a Bermana ale zaujal můj návrh koule, která měla nepravidelný povrch – byly na něm výstupky a to se jim líbilo – nechtěli žádnou matematickou přesnost, takže jsem to ještě trochu rozvedl.“

Co se zbraní týče, jak víte , ve scénáři je scéna, kde koule ostřeluje raketové silo Zephrama Cochrana – původně se uvažovalo o variantě, kdy by měla jedno centrální kruhové zbraňové centrum, z té ale nakonec kvůli přílišné podobnosti s Hvězdou smrti sešlo. I když ne tak docela – krom několika zbraňových platforem je na borgské kouli i kruhové zbraňové centrum, je ale zčásti zakryto další vrstvou trupu, takže podobnost se základnou z filmů Hvězdné války není tak do očí bijící.

Dalším z návrhů vzhledu borgské koule byla varianta, ve které je jedna polovina lodi složena z „normálních součástek, zatímco druhá je držena v jednom kuse pomocí masivního silového pole. Tato polovina by obsahovala pohonný materiál.

Další Eaveův nápad byla krychle s mnohem více panely, jež byly v různých oblastech různě zapuštěny. To se však zdálo příliš pravidelné a matematické. V dalším procesu byly proto snahy vyhnout se jakýmkoliv pravidelným geometrickým útvarům. Základem byl sice tvar kvádru , ale se spoustou proláklin a mezer, jimiž mohla malá koule opustit loď. Nakonec bylo ale rozhodnuto vrátit se ke „tradičnímu“ tvaru krychle. Navrhovaná velikost samotné borgské lodě se také velmi měnila. První navrhovaná Borgská krychle měla být obrovská. Eaves ji tak navrhl s mnoha až příliš komplikovanými detaily, které v závěru příliš nezaujaly. Základem nové verze tak byl velký panel na vrcholu krychle, jež v sobě ukrýval únikový otvor pro kouli. Panel se nakonec na základě Zimmermanových podnětů přemístil na boční stranu borgské lodi. Jak Eaves podotýká, konečná verze lodi se přes všechny různé obměny nakonec hodně přiblížila jeho původním skicám.

Jedinou výjimkou bylo jen to, že únikový otvor malé lodě byl v původních návrzích velmi zřetelný, ve finální podobě byl velmi umně skryt – cílem bylo diváky překvapit a neodhalit jim tuto věc ve filmu předčasně.

V současné podobě Star Treku, hlavní díky seriálu Voyager, už mají Borgské lodě mnoho různých podob. Za všechny změny však vděčíme právě Prvnímu kontaktu, který jako první inovoval televizní borgské lodě a dal vzniknout nové podobě těchto hrozivých nepřátel.