Subspace
Hamburger menu

Centrální banka podprostoru

Všechny informace týkajcí se Centrální banky podprostoru a měny SUB jsou k dispozici na jejím webu.

Centrální ­ban­ka podprostoru (CBP) je konkrétním projevem subprostoru v našem vesmíru, kterým nazýváme Realita, na planetě známé jako Terra. K jejímu vzniku a plnému fungování vedla trnitá cesta, kterou si níže připomínáme. Pro zjednodušení a porozumění je datace provedena dle Terranských zvyklostí.

Na počátku nebyl Velký třesk, nýbrž, z hlediska vesmíru docela bezvýznamná finanční krize, v zemi zvané Spojené státy americké, roku 2007. Fluktuace a panika na hypotečním trhu kupodivu pronikly až do subprostoru. Vzhledem k nutnosti zachování rovnováhy, se subprostor po krátké (z jeho pohledu) úvaze rozhodl odpovědět. V Realitě se tyto odpovědi projevily jako neobvyklá jasnozřivost několika jedinců (z opačné strany téže planety), kteří v létě roku 2008 předpovídali celoplanetární finanční krizi.

Shodou okolností byli a jsou tito jedinci členy klubu Subspace. Bohužel, na jejich varování světové (rozuměj lokální) mocnosti nereagovaly, a tak se, za podpory vedení klubu, rozhodli sami připravit odpovídající reakci. Práce byly zahájeny v září roku 2008.

A tak, třináctého d­ne měsíce zvaného prosinec, památného roku 2008, za vyrazného přispění klubu Subspace, pronikla do našeho prostoru Centrální banka podprostoru.

Měna SUB

­Vlastnosti měny SUB

Máme-li Centrální banku, musíme mít i novou měnu. Jak již jistě víte, její název je SUB a má řadu vlastností, které u měn, se kterými se můžete běžně setkat, nenajdete. Takže, jaké jsou?

 • Tak především – název vystihuje podstatu. Pochází z latinského slova pro podprostor subspatium. (Z latiny proto, že se jedná o mrtvý jazyk, a tudíž obvykle nikomu nevadí.) Vyjadřuje nedosažitelnost, věčnost a stabilitu měny.
 • Nová měna se jmenuje SUB, skratka je SUB, kód měny je SUB. Jinými slovy: jednoduché, výstižné a snadno zapamatovatelné, bez komplikací. Srovnej např. s US Dollar, $, USD.
 • Základní konverzní kurz SUB k libovolné měně prostoru i podprostoru je 1 : ∞.
 • Žádná měna ­ani jiná centrální banka nemůže převzít SUB nebo CBP.
 • Základ měny v našem prostoru: 0,9 periodických SUB. (Všimněte si prosím, že standardními nástroji, nelze ani jednoduše základ měny vyjádřit. Co že jsme to psali o nedosažitelnosti…?)
 • 0,9 periodických SUB je absolutní Baťova cena, které v jiných měnách nelze dosáhnout.
 • Bankovka s nejvyšší nominální hodnotou je 47 SUB. Další bankovky jsou v hodnotách 10, 6, 2 a 0,9 periodických SUB. Z bankovek 20, 10, 6, 2 a 0,9 periodických SUB nelze žádnou známou kombinací dosáhnout přesně hodnoty 47 SUB.

Design a bezpečností prvky

Při návrhu designu bankovek myslel projektový tým na obyčejné lidi a mimozemšťany, takže byly brány v potaz takové maličkosti jako správný rozměr, tvar, barva, dostatečná velikost písma, bezpečnost atd. Výsledný design má tyto klíčové charakteristiky:

 • Rozměry bankovek SUB odpovídají rozměrům jiných běžně používaných měn v této Realitě a v tomto čase. Stejně tak je tomu u tvaru bankovek. Jinými slovy, uživatelé si kvůli nové měně nemusí měnit peněženky.
 • Na lícové straně nese každá bankovka kromě 0,9 periodických SUB podobiznu významné osobnosti podprostoru a zároveň naší Reality. Na bankovce nominální hodnoty 47 SUB je vyobrazen Guvernér CBP, a to přesně dle stanov – skrytě.
 • Na rubové straně každé bankovky je pak zobrazena technologická vymoženost různých nám známých vesmírů. Na bankovce nominální hodnoty 6 SUB si prosím nevšímejte postavy, ale skafandru.
 • Každá bankovka má specifické ochranné prvky, některé jsou viditelné pouhým okem a některé, díky novým technologiím ze subprostoru nikoliv. Ty viditelné jsou:
  • Jedinečná a n­ezaměnitelná grafika – předpokládáme, že potenciální padělatelé budou natolik zaskočeni jednoduchostí, že se prostě vzdají pokusu bankovky padělat.
  • ­ Jedinečné identifikační číslo na každé bankovce nominální hodnoty 47, 20, 10, 6 a 2 SUB. Číslo je jedinečné pro každou bankovku a stav daného čísla, jako např. rok vydání, platnost apod. můžete ověřit v naší aplikaci.
  • Upozornění, že padělání se trestá dle zákona. Na rozdíl od jiných měn ovšem také velice přesně uvádíme trest.
 • ­

 • Součástí každé bankovky jsou standardní texty, především pak motto CBP: „in subspatium veritas“. Překlad snad nemusíme dodávat.