Borgové

Historie Borgů je velkým tajemstvím. Víme jen, že pocházejí z Delta Kvadrantu. Kdysi to prý bývala rasa sskvělýcch inženýrů, kteří si nakonec začali techiku budovat do těla. Nějakým způsobem se jim podařilo vyvinout technologii pro asimilaci jiných ras a tak dnes představují asi největší hrozbu.

Tyto kybernetické bytosti se snaží asimilovat jiné rasy a jejich znalosti a potom asimilovat jiné.

Borgové se s lidmi resp. s Fedrací poprvé setkali 1. března roku 2153. Kapitán Jonathan Archer, tehdejší velite lodi Enterprise, NX-01 byl pověřen chytit cizince, které našel těžce ozbrojený výzkumný tým, který zmizel. Archer zjistil, že tito cizinci, kteří z těžební lodi udělali vcelku silné plavidlo jsou zřejmě ti, o kterých mluvil vynálezce warp pohonu, Zefram Cochrane. Archer cizince zničí, nicméně borgské lodi stihnou odvysílat mřížku souřadnic kamsi do Delta Kvadrantu. Zprávě ale bude trvat asi 200 let, než tam dorazí. A to způsobilo, že dokumenty o Borzích se během válek ztratily a tak byla Federace velmi překvapena, když se v roce 2367 opět setkala s Borgy. Začal tedy intenzivní výzkum zbraní proti Borgům. Důkazem toho je například výroba první lodi Hvězdné Flotily primárně určené pro boj. Při navrhování se ale vyskytlo mnoho problémů, takže byla výroba třídy Defiant pozastavena. Borgové znovu zaútočili u Wolf 359. V tomto nejkrvavějším konflliktu v historii Federace zahynulo přes 11 000 lidí. Kdychle byla zničena s pomocí asimilovaného kapitána Picarda, který poradil, aby byl na loď vyslán příkaz „spát“. Všichni vojáci začali regenerovat a lo´d se zničila. Jen díky lodím jako Akira, Prometheus, nebo Sovereign se Federace vzpamatovala z útoku borgské Krychle v roce 2371. Borgové se tehdy pokusili v minulosti zabránit Prvnímu kontaktu. To by zabránilo vzniku Federace. To se jim ale díky Enterprise – E nepodařilo a První kontakt se uskutečnil. Proto se Zefram Cochrane zmiňoval v denících o kybernetickým bytostech z budoucnosti. Borgové byli nakonec zniičeni admirálem Janewayovou z budoucnosti, která přicestovala zpět časem, aby dostala Voyager domů.

Jak vidíte z obrázků, Borgové jsou kybernetická rasa. Své oběti přemění v Borgy fascinujícím postupem, jehož výsledkem je voják, zbavený individuality. Prvním krokem je infikování oběti nanosondami. Jedná se o mikroskopické stroje, které přetváří biologii coběti v biologii Borgů. Poté je oběť odvedena a do jejího těla jsou vmotnovány mechanické součástky. Jedna ruka je nahrazena mechanickým nástrojem, jedno oko sensorem, atd. Potom je voják připraven vykonávat úkoly. Ty dostává od Královny. Po vyčerpání energie voják regeneruje v rregeneračním výklenku, který je skonstruován jen pro jeho potřeby.

Borgské lodě jsou prosté, ale efektivní konstrukce. Asi nejtypičtější lodí je Krychle. Do jejích 125 m2 se vejdou miliony vojáků. Dalšími menšími typy lodí jsou: Koule, Diamant atd, tedy jednoduše tvarované lodě. Díky asimilanímu procesu Borgové získávají informace o asimilovaných druzích. Těmito informacemi si Borgové vylepšují zbraně a proto patří mezi nejsilnější ničivé rasy vůbec.

Jedinou rasou, která byla schopna se účinně bránit byla Rasa 8472 (Borgové označují rasy čisly). Borgové pronikli do jejího tekutého vesmíru, ale zjistili, že 8472 je mnohem silnější, neež oni. Borgové by byli zničeni, pokud by jim nepomohl USS Voyager, který jim pomohl 8472 porazit výměnou za bezpečný průchod Borgským územím.

I přes to, že byli Borgové zničeni se prokázalo, že Borgové jsou velmi schopní, takže se naskytuje otázka – vrátí se Borgové?

Borg Documentary

Níže nabízíme ke shlédnutí dokument o Borzích, původně uvolněný portálem StarTrek.com.