menu

Trekken 2019:

Star Trek program na Koprconu

Trekken je startreková programová linie setkání fanoušků scifi "Koprcon", které se koná na konci listopadu v Kopřivnici.

Hlavní část programu Trekkenu tvoří přednášky popisující různé aspekty vesmíru Star Treku - vážně i nevážně - a to buďto faktograficky, nebo z různých, i dost nezvyklých úhlů pohledu. Součástí programu jsou ale i soutěže a projekce vybraných epizod.

Program letošního Trekkenu na rozdíl od předešlých ročníků nebude mít jedno ústřední téma - to proto, že se vesmír Star Treku v posledním roce rozvíjí takovým způsobem, který v šestnáctileté historii Trekkenu nepamatujeme. Ať už mluvíme o seriálu Discovery, chystaných seriálech Picard a Lower Decks nebo o celé řadě dalších témat tak platí, že určení jednoho hlavního tématu by zbytedčně bralo prostor dalším zajímavým tématům. Než tedy dokončíme přípravy programu, můžeme vám slíbit, že letošní program se bude plný nových témat a informací, které neznáte, stejně jako tradičních přednášek, kvůli kterým na cony chodíme.

Program Trekkenu

2019 Subspace scifi fanklub
Design Ondřej "Korax" Konvička

Kopřivnice, 13. - 14. 12.