Star Trek programová linie Koprconu

Pátek a sobota 1. - 2. prosince 2023
Událost na Facebooku

Trekken je startreková programová linie setkání fanoušků scifi "Koprcon", které se koná na začátku prosince v Kopřivnici.

Hlavní část programu Trekkenu tvoří přednášky popisující různé aspekty vesmíru Star Treku — vážně i nevážně — a to buďto faktograficky, nebo z různých, i dost nezvyklých úhlů pohledu. Součástí programu jsou ale i soutěže a projekce vybraných epizod.

Program letošního Trekkenu na rozdíl od předešlých ročníků nebude mít jedno ústřední téma — to proto, že se vesmír Star Treku v poslední době rozvíjí takovým tempem, který v dvacetileté historii Trekkenu nepamatujeme. Ať už mluvíme o seriálu Strange New Worlds, Lower Decks nebo Picard nebo o celé řadě dalších témat tak platí, že určení jednoho hlavního tématu by zbytečně bralo prostor dalším zajímavým tématům. Než tedy dokončíme přípravy programu, můžeme vám slíbit, že letošní program bude plný nových témat a informací, které neznáte, stejně jako tradičních přednášek, kvůli kterým na cony chodíme.

Program zveřejníme na konci října.