Fandění Star Treku v 90. letech

Proč se vlastně do Star Trek takového klubu chodilo v době, kdy ještě nebylo rozšířeno nyní všudypřítomné vysokorychlostní připojení k internetu (a kdy ještě na internetu nebylo všechno) a kdy pro nás každý 5 kB JPEG obrázek na disketě byl svátek? Jak se to liší od dneška? Mluvili jsme o tom v roce 2015, kdy náš klub slavil své 20. narozeniny, mimo jiné i proto, že řada z našich členů nezažila ten příjemně pomalý přísun informací, kteý nás nutil všechno maximálně využít. 

Omluvte prosím slabší kvalitu záznamu, probíhal dost improvizovaně 🙂