Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Seriály

Seriály na motivy Star Treku mají na vývoj celého tohoto fenoménu hlavní vliv. Právě díky nim po celém světě zdomácněly fráze jako “Žij dlouho a blaze”, “Beam me up, Scotty” a stejně tak težko hledat někoho, komu se při slovech “Vesmír, nejzazší hranice” nevybaví některá scéna z tohoto stěžejního scifi díla.

tos
Klasická sérieThe Original Series, 1966 – 1969

tas
Animovaná sérieThe Animated Series, 1973 – 1974

tng
Nová GeneraceThe Next Generation, 1987 – 1994

ds9
Stanice Deep Space NineDeep Space Nine, 1993 – 1999

voyVesmírná loď VoyagerVoyager, 1995 – 2001

ent
EnterpriseEnterprise, 2001 – 2005Chystané akce