Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Knihy

Knižní romány jsou jedním z nejlepších způsobů, jak se fanoušek Star Treku může přenést do jeho vesmíru. Naštěstí existuje nepřeberné množství knižních adaptací dobrodružství našich hrdinů, které známe z televizních obrazovek, i těch, která, ačkoli nikdy nebyla zfilmována, kvalitním způsobem rozšiřují Star Trek univerzum.

V češtině vyšla celá řada knižních titulů – recenze na ně jsou dostupné v tomto seznamu:Chystané akce