Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Filmy

Na motivy Star Trek seriálů bylo v průběhu posledních jedenatřiceti letech natočeno jedenáct filmů – šest s posádkou Klasické série, čtyři s Picardem na můstku a poslední film opět představuje posádku klasické Enterprise, tentokráte ovšem v novém obsazení a “resetovaném” vesmíru. Star Trek filmy nikdy nepatřily ke špičce kinematografických počinů, rozhodně ale důstojně drží při životě jeden fenomén, bez kterého by byl život zas o něco chudší.

Motion Picture

Vesmírem se pohybuje neznámé těleso, ničící vše, co mu stojí v cestě. Posádka Enterprise, včele s kapitánem Kirkem a panem Spockem, se znova vydává do hlubin vesmíru zabránit mu v dosažení svého cíle – Země.

Wrath of Khan (Khanův hněv)

Enterprise plná kadetů s admirálem Kirkem na palubě na cvičném letu naráží na Kirkova dlouholetého nepřítele – Khana. Toho Kirk před lety vysadil na nehostinné planetě. Khan získá vesmírnou loď Federace, s jejíž pomocí získá zbraň ohromné síly, kterou chce použit jako nástroj své msty.

Search for Spock (Pátrání po Spockovi)

Doktor McCoy zjišťuje, že mu Spock před svou smrtí předal Katru, spirituální podstatu své osobnosti, která v něm žije dál. Důstojníci lodi Enterprise ukradnou z doku, a letí vyzvednout na planetu Genesis Spockovo zregenerované tělo, do kterého chtějí jeho Katru navrátit a zachránit tak život nejen McCoye, ale i Spocka.

Voyage Home (Návrat domů)

K Zemi se přibližuje sonda neznámého původu, která neutralizuje veškeré zásoby energie, na které narazí. Spock zjistí, že se sonda pokouší navázat kontakt s dávno vyhynulými velrybami – se svými kolegy se tedy v ukradené klingonské lodi vydává zpět do 20. století, kde se pokouší párek velryb získat a zachránit tím lidskou civilizaci.

Final Frontier (Nejzazší hranice)

Posádka nově postavené Enterprise se vydává na Nimbus, tak zvanou “Planetu Galaktického míru”, kde má za úkol vyřešit nejistou situaci, ve které figurují i rukojmí. Spock zanedlouho zjistí, že vůdcem nepřátelských sil je jeho nevlastní bratr, a ten už má s Enterprise vlastní plány.

Undiscovered Country (Neobjevená země)

V předvečer uzavření mírové dohody Federace s Klingony je klingonský kanclér Gorkon zavražděn. Co víc, vypadá to, že atentát má na svědomi posádka Enterprise. Záhy se ukazuje, že soud, před který je kapitán Kirk a doktor McCoy postaven zdaleka není to jediné, co atentát způsobil…

Generations

Kapitán Picard a jeho posádka se staví proti pološílenému vědci, který se chce za cenu milionů životů nevinných lidí dostat zpět do pásma procházejícího vesmírem, ve kterém může žít šťastný život. Picard se nakonec musí obrátit i na svého předchůdce – Jamese Kirka, který se po jeho boku Soranovi postaví.

First Contact (První kontakt)

Posádka Enterprise se vrací na zemi 21. století, kde chce překazit záměr borgů – snaží se znemožnit první let warpem a zabránit tak prvnímu kontaktu lidí s Vulkánci, který nakonec vedl ke vzniku jednoho z úhlavních nepřátel Borgů – Federace.

Insurrection (Vzpoura)

Picard, Dat a jejich druzi se staví za práva malé skupinky lidí, které se zaslepená Federace snaží tajně přesunout mimo jimi kolonizovanou planetu, která má na své obyvatele blahodárné regenerující účinky.

Nemesis

Picard čelí se svou posádkou jemu doposud neznámému, velice osobnímu nepříteli, jenž stojí v čele Romulanského impéria a který je řízen osobními tužbami po mstě.

Star Trek (11)

Reset Star Trek vesmíru režiséra JJ Abramse. Kapitán Kirk, pan Spock a posádka vesmírne lodi Enterprise se v časově komplikovaném příběhu staví proti pohnutému Romulanovi, který se Spockovi touží pomstít za osud své rodiny, který podle něj Spock zmařil.

Do temnoty

Kapitán Kirk čelí Khanovi, jenomu ze svých vůbec nejnebezpečnějších nepřátel, který, hnán nenávistí touhou po pomstě, ukradne nejpokročilejší loď Hvězdné flotily, kterou neváhá použít jako zbraň hromadného ničení a je jen na posádce Enterprise mu v tom zabránit.Chystané akce