Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Setkání fanoušků Star Treku v Kopřivnici

Konec listopadu v Subspace pravidelně věnujeme Trekkenu a ani v letošním roce tomu nebude jinak. Na tradiční Star Trek linii probíhající v rámci Koprconu v Kopřivnici se sejdeme 24. a 25. listopadu.

Připravenu pro vás budeme mít řádnou porci kvalitních přednášek na všemožná témata související s vesmírem Star Treku, stejně jako několik soutěží. Program letošního Trekkenu bude sledovat dvě hlavní témata – tím prvním je seriál Nová generace, který v letošním roce slaví 30. narozeniny, tím druhým bude nový seriál Star Trek: Discovery, který se veřejnosti představí 24. září 2017 – jsme stejně zvědaví jako vy a na Trekkenu budeme mít dost času nový seriál dopodrobna probrat.

Web Trekkenu si můžete projít na adrese http://www.subspace.cz/trekken.

korax, 11-07-2017
blog comments powered by Disqus


Chystané akce