Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Oslavte 50. výročí Star Treku v Kopřivnici!

LogoPojďte společně oslavit letošní výročí Star Treku 25. a 26. listopadu na Trekkenu, tradičním setkání fanoušků Star Treku pořádaném v rámci setkání scifi a fantasy fanoušků Koprcon v moravském městě Kopřivnice. Na programu bude kvalitní mix přednášek o Star Treku, diskuse, soutěže a projekce nového českého Star Trek dokumentárního filmu, připraveného právě u příležitosti letošního 50. výročí Star Treku.

Letos je tomu přesně 50 let, kdy se na obrazovkách objevila první epizoda seriálu Star Trek – seriálu, který získal a ovlivnil generace fanoušků po celém světě. Seriál, který není jen o vesmírných lodích a statečné posádce, ale který také nejednou překročil hranice myšlení a společenských přesvědčení své doby. Seriál, který inspiroval kulturu, sport, společnost, umění a samozřejmě i technologie.

Na programu letošního Trekkenu bude řada přednášek na různorodá témata související s vesmírem Star Treku, přehlídka Star Trek uniforem ze (snad) všech seriálů a projekce nového českého Star Trek dokumentárního filmu, připraveného právě u příležitosti letošního 50. výročí Star Treku.

Více informací na www.subspace.cz/trekken.

korax, 10-10-2016
blog comments powered by Disqus


Chystané akce