Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Akce

Galerie

V průběhu roku Subspace organizuje, nebo se přinejmenším podílí na organizaci řady různorodých akcí pro fanoušky Star Treku. Ať už se jedná o přednáškami, projekcemi a soutěžemi nabité cony, pravidelná klubová setkání, takzvané Mise nebo o akce jiného typu, všechny jsou vždy zárukou skvělé zábavy s lidmi laděnými na stejnou vlnu - Star Trek.

Listopad Trekken

Trekken je tradiční český Star Trek con. Program připravovaný fanoušky pro fanoušky je připravován tak, aby byl dobře stravitelný divákem, který s vesmírem Star Treku není moc obeznámen, zároveň ale tak, aby byl atraktivní i pro skalní fanoušky, kteří se považují za Star Trek guru.

Trekken uskutečňuje společně s akcí "Koprcon" v moravském městě Kopřivnice a vyznačuje se mimo jiné velmi příjemnou atmosférou.

>> Web Trekkenu

Červenec Trekfest

Trekfest je startreková programová linie Festivalu Fantazie, který je největším pořádaným setkáním příznivců fenoménů všeho druhu s mnohaletou historií, mezi které patří mimo jiné i Star Trek, StarGate nebo třeba Battlestar Galactica. Koná se v Chotěboři, malém městečku na Vysočině, které v kombinaci s mnoha programovými liniemi tvoří jedinečnou atmosféru specifickou pro Festival Fantazie – ten se tak nabízí jako výborný způsob strávení prvního prázdninového týdne nebo jako doslova fantastická dovolená.

>> Web Trekfestu

zhruba měsíčně
Mise

Podobně jako posádka Enterprise vysílala výsadky na mise na neznámé planety, i naši členové se scházejí na Misích - ty naše se ale bohužel nekonají na cizích planetách, ale většinou v Ostravě. Cílem organizování našich Misí je poskytnout fanouškům prostor pro osobní setkání a zábavu laděnou na téma Star Treku.

V rámci každé Mise je zařazena přednáška na to či ono téma ST vesmíru, následovaná tématicky laděným výletem, workshopem, promítáním nějakého kuriózního materiálu a podobně.

V průběhu dne se samozřejmě nezapomeneme dobře najíst.

Duben Kastrolcon

Krom conů, Misí a dalších ryze startrekových akcí, pořádáme každý rok i Kastrolcon, který z této rodiny akcí lehce vybočuje. Hlavním bodem každého Kastrolconu je soutěžení v přípravě co nejnápaditějšího pokrmu ze světa Star Treku - plomeekové polévky, gaghu, škubaného tribbla, vyberte si.

Obsah je opravdu společenský, mimo kladný vztah ke Star Treku se předpokládá také kladný přístup k jídlu a celé je to okořeněno špetkou kultury či poučení. Kastrolcon je však navíc k tomuto i akcí soutěžní.

Krom těchto pravidelných akcí příležitostně pořádáme i jednorázové akce jako promítání šestého Star Trek filmu (Neobjevená země) nebo dvojdílu "Time's Arrow" v kině.

Vstup na naše akce, které organizujeme, není omezený a může se na ně podívat kdokoli - pokud vás tedy výše popsané akce zajímají, můžet se k nám bez obav připojit - buďto je oznamujeme na tomto webu nebo na facebooku. Samozřejmě se na nás také můžete obrátit pomocí stránky Kontakt.

korax, 18-07-2010
blog comments powered by Disqus


Chystané akce