Subspace Star Trek fanklub

Subspace Star Trek fanklub
Na hlavn� str�nce a v prav�m horn�m rohu jste si mohli v�imnout nov�ho pojmu, kter� na webu pou��v�me - "aktu�ln�ch t�mat". Ta p�edstavuj� n�co pro Star Trek aktu�ln�ho, co se postupn� vyv�j� (nebo k �emu se postupn� objevuj� nov� informace).

Zat�mco informov�n� o nej�hav�j��ch novink�ch ohledn� t�chto t�mat ponech�v�me na jin�ch webech, na�e str�nky aktu�ln�ch t�mat si kladou za c�l na jednom m�st� shrnout v�e podstatn�, co se ohledn� dan�ho t�matu vyplat� v�d�t, p��padn� st�hnout, aby tak nebylo pot�eba proch�zet des�tky aktualizac� n�kolik m�s�c� nazp�t.

Od Prvního kontaktu po Klasickou sérii

Doba mezi Prvním kontaktem a událostmi popsanými v seriálu Enterprise není moc známá. Stejně tak události související s Romulanskou válkou jsou dodnes pro mnohé zahaleny tajemstvím. Poslechněte si, jak to vlastně bylo.

Před nějakou dobou se mi do rukou dostala opravdu výjimečně dobře napsaná kniha „Federation – First 150 Years“, která mne nadchla natolik, že jsem si udělal čas a prošel bezpočet různých informačních zdrojů, kanonických i nekanonických a na jejich základě jsem připravil dvě přednášky, které jste si krom Subspace mise mohli poslechnout i na Trekkenu a Trekfestu.

Hned ze začátku příprav mi ale došlo, že půjde o fakty dost nabitou hodinku a že připravovat odrážkovou prezentaci pro něco takového prakticky nemá smysl – stejně tak by bylo nezáživné pozorovat mě, jak přednáším z vytištěného papíru. Nakonec jsem tak došel k tomu, že bude nejlepší připravit přednášky ve formě videa – jednak jsem mohl dobře naložit s pro přednášku vymezeným časem (všechny informace bych z patra zřejmě za v limitu uvést nestihnul), jednak jsem tím docela dobře „donutil“ obecenstvo pouze poslouchat a přednášku nepřerušovat s tím, že dotazy mohou proběhnout ex post. No a nakonec jsem si mohl dovolit ten komfort a sednout si na vlastní přednášce do obecenstva.

Protože už jsem přednášky měl několikrát a opakovat se je chystám už jen na letošním Trekkenu, tak jsem se na základě řady dotazů ohledně jejich dostupnosti online rozhodl nahrát je na YouTube – bavte se dobře!

korax, 13-08-2015
blog comments powered by Disqus


Chystané akce